Budapest XX. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Ficánka Montessori Óvoda - „Jó idejárni!” - Montessori módszer - angol nyelv oktatás - úszás - néptánc - XXIII. - XX. kerület

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1238
VÁROS: Budapest XXIII. kerület
CÍM: Wekerle Sándor utca 15.

Mobil: (30) 241 74 67
E-mail:
Webcím: www.ficankaovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: FICÁNKÁSOK vagyunk, és az ovisaink szavaival élve: „Jó idejárni!” 20 éves szakmai tapasztalattal és Montessori Mária eszközeivel várjuk a kicsiket, hogy közösen játsszunk és készüljünk fel az iskolára, mindezt nyugodt és szeretetteljes környezetben.
Az udvar árnyas fái, bújócskára alkalmas bokrai, a játékok és a felkészült, kedves óvónők hívogatóan várták a kisgyerekeket. A családias házban az első években 15 gyermeknek nyílt lehetősége vidám játékkal,mesével, Montessori módszer eszközeivel, valamint az angol nyelvvel a felfedezés útján felkészülni az iskolai évekre.
A 10. évfordulónkat új intézményünk megnyitásával ünnepeltük. A Ficánka Óvoda 10 éves sikeres működése életre hívta a Wekerle utcai óvodát, ahol 25 óvodás gyermek elhelyezésére van lehetőség.
Fő célunk az egészséges életmódra nevelés, az idegen nyelven való gondolkodásmód kialakítása, a gyerekek képességeinek fejlesztése játékos formában, a Montessori módszer eszközeivel, valamint a mozgás megszerettetése.
Ünnepeink: Mikulás, Karácsony; Farsang, Anyák napja, Évzáró-ballagás. Jeles napok: Víz világnapja; Márton nap; Medvés napok, Föld napja, Könyv napja.
Szolgáltatásaink: angol nyelv, montessori módszer, logopédia; gyermekjóga; úszás-vízhez szoktatás; 2017. őszétől heti rendszerességgel néptánc foglalkozások.
Óvodásaink a ficánkás éveket nem feledve, azóta is vissza-visszajárnak, hogy elmeséljék iskolás élményeiket, sikereiket, és részt vegyenek családi programjainkon.
Ha szeretné, hogy gyermeke ezen értékek mentén váljon iskolaéretté, akkor jelentkezzen nálunk!


Bukfenc Magánóvoda - esztétikus környezet - családias hangulat - kis csoportlétszám - változatos külön programok!

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1220
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Hunyadi János tér 12-14

Mobil: (30) 687 52 52
E-mail:
Webcím: www.bukfencovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Alapítványi óvodánk családi házas környezetben, 2000 óta működik két kis létszámú, legfeljebb 17 fős csoporttal. Miben más intézményünk? Változatos mozgáslehetőségek biztosításával törekszünk az egészséges életmód iránti igény kialakítására. Ezt segíti a 180 m2-es épületünkben található 70 m2-es fedett, padlófűtéses uszoda, ahol hatékony játékos vízhez szoktatásra és úszás tanulására egyaránt lehetőség nyílik. A gyermekeket szezonálisan lovardába visszük, ahol pónikon lovagolhatnak. Hetente tartunk játékos angol foglalkozást a kicsiknek. Hangsúlyosan kezeljük az iskolaelőkészítést. Kis csoportokban szervezve egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is jut elég idő.  Igény esetén logopédus foglalkozik a fejlesztésre szoruló gyermekekkel. Óvodánk gyermekorvosa és a védőnő kéthetente látogatja a kicsiket. Intézményünk lehetőséget biztosít hitoktatásra is.  Havonta külön programokat szervezünk: pl.: bábszínház, bűvész, játékos hangszerbemutató, koncert, kirándulás, légvár, arcfestés stb. Fakultatív programjaink keretében minden gyermek talál érdeklődésének, tehetségének megfelelő programot. Ilyen tanfolyami lehetőségek óvodánkban: birkózás; karate; úszásoktatás; néptánc; balett, akrobatikus rock and roll, sakk, angol. Ovisaink az intézmény logójával ellátott pólót viselik, ezzel is erősíteni igyekszünk közösségünkben az összetartozás érzését. Családias, szeretetteljes környezetben neveljük, óvjuk a hozzánk járó gyermekeket. A beiratkozás a szabad helyek függvényében egész évben folyamatos.


Kék Pingvin Kéttannyelvű Bölcsőde és Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1205
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Pannónia utca 30.

Mobil: (30) 311 41 40
E-mail:
Webcím: www.kekpingvinovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A Kék Pingvin bölcsőde és óvoda gyermekei számára az angol nyelv nem egy tantárgy, hanem a kommunikáció eszköze! A bölcsőde és óvoda családias környezetben várja kis látogatóit Pesterzsébeten. Az épület adottságaihoz igazodva igyekeztünk a gyermekek számára kialakítani egy biztonságos, számukra kedves, otthonos helyet, ahova nap, mint nap szívesen jönnek, és jól érzik magukat. Programok: Helen Doron angol nyelvoktatás; mozgásfejlesztés; ének-zene; kézműveskedés; sok-sok játék. A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk. Nevelésünk egésze személyiségközpontú, folyamatosan előtérben van az egyéni fejlődés elősegítése. Ezeket a szempontokat vettük figyelembe, amikor létrehoztuk intézményünket, ahol 18 hónapos kortól várjuk a piciket 3 éves korig bölcsődei csoportunkban, 3 éves kortól pedig iskolakezdésig angol-magyar kéttannyelvű óvodánkba. Egy második nyelv elsajátítását az szolgálja a leghatékonyabban, ha minden nap kapcsolatba kerülünk a nyelvvel.
Egymás segítése, bátorítása, a közös játék mind a gyerekek szociális készségeit fejlesztik. Látják, hallják, érzékelik, hogy a csoporton belül ki hogyan vesz részt egy-egy szituációban, mit mond, mit válaszol, mit reagál- és így együttműködve nagyon sokat tanulnak egymástól. Nálunk egész évben folyamatos a beiratkozás.


Baross Ovi - Kindergarten Baross - Német Nemzetiségi Nevelés

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1201
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Baross utca 79-81

Telefon: (1) 283 36 25
E-mail:
Webcím: www.barossovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A nemzetiségi csoportok küldetése a kétnyelvű nevelés tervezése, szervezése és gyakorlati megvalósítása. Céljait és feladatait csak a szülői házzal együttműködve oldhatja meg eredményesen. Ebből adódik, hogy a nemzetiségi csoportok programjaiban gyakran bekapcsolódnak a szülők. A különböző fesztiválokon, nemzetiségi programokon a szülök aktív közreműködése elengedhetetlen a megvalósítás érdekében.. Hagyományos ünnepeink előkészületeit szintén közösen oldjuk meg. (Márton napi lampionok elkészítése, Adventi előkészületek, húsvéti tojásfestés). Karácsonykor, Anyák napján, Márton napon és évzáró ünnepélyeinken két nyelven köszöntik gyermekeink szüleiket, nagyszüleiket. A kisebbségi nyelvhez tartozó kultúra közvetítését, átörökítésében is fontos a szülök, nagyszülők segítő együttműködése. Nevelőmunkánk hatékonyságát a 3-7 éves gyermekek együttnevelése segíti.


Gézengúz Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1202
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Zalán utca 11.

Telefon: (1) 421 54 06
Fax: (1) 285 10 87
E-mail:
Webcím: www.gezenguzovi.hu
BEMUTATKOZÁS: A meglepetésszerű, váratlan intézmény összevonás után a Gézengúz Óvoda egy tagóvodával bővült, így a 15 csoport 565 férőhellyel várja a gyermekeket az óvoda varázslatos világába. Mindhárom tagóvodában a csoportszobák barátságosak és jól felszereltek, a gyermeki tevékenység színterei. Valamennyi csoportunkban az éppen aktuális témaprojekteknek megfelelően berendezettek és felszereltek. A tudatosan kialakított tárgyi környezet a gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozását is támogatja. A nagy, füves udvarok egészséges és füstmentes környezetet biztosítva kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak, játéknak, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz segíti a kötetlen és szervezett nagymozgást. Fejlesztő játékaink számát folyamatosan bővítjük pályázatok és egyéb források feltárásával. Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk.


Gézengúz Óvoda - Gyöngyszem Tagóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1201
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Vörösmarty utca 91.

Telefon: (1) 285 69 37
Fax: (1) 289 00 46
Mobil: (30) 626 57 90
E-mail:
Webcím: www.gyongyszemovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Gyermekeink vidám tevékenységekkel teli napjaikat csendes és nyugodt kertvárosi környezetben, egy bölcsőde szomszédságában tölthetik, ahol szüleik biztonságban tudhatják őket. Lehetőség van arra, hogy igény szerint a testvérek, szomszédok és barátok együtt, vagy egymáshoz közeli csoportban legyenek, valamint igény szerint gondoskodunk az étel érzékeny gyermekek ellátásáról is. Foglalkoztató szobáink berendezése és felszereltsége számos ponton visszatükrözi helyi nevelési programunk sajátosságait. A játékban tanulás kedvelt színtereinek eszköztára többnyire, az éppen feldolgozás alatt lévő témához kapcsolódik. A családok számára felkínált helyi nevelési programunk egyik fontos alappillére a családok bevonása és segítő támogatása. Közös célunk, hogy gyöngyszemeink az óvodáskor végére érzelmileg gazdag, megfelelő önbizalommal rendelkező, a problémák felismerésére és megoldására fogékony, nyitott személyiséggé váljanak.


Kerekerdő Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1202
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Nagysándor József utca 189

Telefon: (1) 285-0275
E-mail:
Webcím: www.kerekerdo-ovi.hu/
BEMUTATKOZÁS: Az óvoda Budapest XX. kerületének kertvárosi részében helyezkedik el. Közlekedési szempontból jól megközelíthető, nyugodt környezetben várja a gyermekeket.
Hét gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban gazdag óvodai életet, melyből kettő vegyes életkorú.
A parkosított udvarokban mozgásfejlesztő játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére.
A szeretetteljes légkört, az optimális környezeti feltételeket sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, szakképzett dajkák és egyéb hozzáértő szakemberek alakítják ki. A gyermekek egészséges életmódra nevelését, mozgás fejlesztését szolgálják a jól felszerelt csoportszobák, a tornaterem, a sportudvar, az óvodai gyógytestnevelő által szervezett tornafoglalkozások. 


Nyitnikék Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1203
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Kossuth Lajos utca 3.

Telefon: (1) 421 54 08
Fax: (1) 284 57 55
E-mail:
Webcím: www.nyitnikek-ovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Lehetőségeinkhez mérten tagóvodáink épületét, udvarát oly módon alakítottuk ki, hogy azok a környezeti és esztétikai nevelés mellett szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsák egészségük megőrzését, lehetővé tegyék mozgás, illetve játékigényük kielégítését. A helyi nevelési program kiemelt feladata a környezet megismertetésére való nevelés, az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása, az óvodába járó gyerekek egészséges életmódra való felkészítése. Az óvoda a szülőket és a közeli iskolásokat is bevonva szervez kirándulásokat, jeles napokhoz kötődő programokat, vetélkedőket és kiállításokat. A gyermekek fejlődését több szakvégzettséggel rendelkező kolléga, így különösen logopédus, gyógytornász, gyógy-, pszicho-, fejlesztő-, és drámapedagógus segíti. A sajátos nevelés igényű gyermekeink fejlesztésében utazó gyógypedagógus is részt vesz.


Benedek Elek Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1201
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Magyarok Nagyasszonya tér 22.

Telefon: (1) 283 03 77
Fax: (1) 283 07 59
E-mail:
Webcím: fovarosi-benedek.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk egybeszervezett intézmény, 1997 októberében nyitotta meg kapuit a közép-súlyos fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek előtt,egy vegyes életkorú csoporttal. Fő profilunk kezdetben az ebbe a fogyatékossági típusba tartozó óvodások nevelése, fejlesztése volt,de az évek során egyre nagyobb számban jelentek meg intézményünkben autizmus spektrum zavarral élő gyermekek is. A szülői igényeknek megfelelően 2004-ben és 2006-ban újabb csoportokkal bővültünk, Nevelési Programunkat pedig kiegészítettük az autizmussal élők nevelési folyamatával. Jelenleg 24 kisgyerek jár három óvodai csoportunkba, ebből 13 óvodásunk autista. Sajnos az igényeket nem tudjuk teljes egészében kielégíteni, most is 5 gyermek vár elő-jegyzésünkben az óvodai elhelyezésre.


Gyöngyöm Minióvoda - magánóvoda - magánbölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1196
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Rákóczi utca 172.

Mobil: (30) 421 31 23
E-mail:
Webcím: www.gyongyomminiovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet.
2018 januárjában, új helyszínen, Kispesten indítottuk  Minióvodánkat. Kertes, családi házas környezetben található intézményünk 3 éves kortól várja kis látogatóit, egészen akár ötéves korig. Célunk, hogy a családok gyermekeiket egy „második otthonként” emlegetett helyen hagyhassák. Gyere el hozzánk és próbáld ki szolgáltatásunk nyitott foglalkozásait, melyeket külsős szakemberek tartanak és hétről hétre izgalmasabbnál izgalmasabb perceket szereznek gyermekeidnek, akik nemcsak felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, de fejlődhetnek is.
Ha szeretnéd gyermekedet biztonságban tudni néhány órára, míg elintézed a napi teendőket vagy megfőződ az ebédet, hívj minket, ugyanis lehetőséget biztosítunk időszakos gyermekfelügyeletre is.
Foglalkozásaink: babaúszás; úszás; zenebölcsi; tappancs torna; Helen Doron angol oktatás.
Tappancs torna Vikivel: A gyermekek természetes mozgásszeretetét kihasználva biztonságos, de szórakoztató játékok, tornagyakorlatok segítségével minden héten megmozgatjuk a kis testüket. A dalokkal, mondókákkal tarkított vidám, pörgős tornafoglalkozást külsős szakértő segítségével tartjuk. A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermek személyiségére, mozgásfejlődésére, ritmusérzékére, koncentrációs képességére, valamint nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek normális ütemű fejlődéséhez.
Mesék, versek, dalok angolul:
A hét egy napján a meséket, dalokat, verseket angolul hallgatjuk. Az idegen-nyelvű énekek, mesék megismerése örömet okoz számukra és jó alapot nyújt a későbbi tanuláshoz. Kutatások eredménye szerint azok a gyermekek, akik 5 éves koruk előtt napi szinten hallottak anyanyelvükön kívüli más nyelvet is, sokkal könnyebben tanulnak az iskolában. A nyelvtanulás során Helen Doron módszert használunk külső fejlesztő segítségével.
Kézműves foglalkozások:
Egyes szakemberek szerint az alkotásra való törekvés velünk született vágy, amely már nagyon kicsi korban kialakul bennünk. Az elkészített alkotásaik nagyszerű ajándékul szolgálnak a kisgyermek családjának karácsonyra, vagy édesanyjuknak anyák napjára. Az összegyűjtött és évente kétszer a családnak átadott alkotások összehasonlítása a kicsinyek fejlődéséről ad képet.
Zeneovi:
Feladatunknak tekintjük, hogy ebben a fogékony korban felkeltsük a kicsik zenei érdeklődését, a hangszeres, énekes játékokkal örömet szerezzünk nekik és kedvet ébresszünk az utánzásra, együtténekelésre.
Külön szolgáltatások: „Pizsama party”, hétvégi születésnap/gyermekzsúr szervezése (kb. 2,5 óra); családi és gyermekfotózás.
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00. Keresse óvodánkat a facebook-on is.


Gyermekmosoly Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1203
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Bíró Mihály u. 1.

Telefon: (1) 285 00 25
Fax: (1) 285 00 25
Webcím: www.gymo.hu
BEMUTATKOZÁS: Nevelési programunk önálló, folyamatos napirendi struktúrában valósul meg. Fontosnak tartjuk a gyermeki szabadságot, az aktivitás élményének szükségességét. Nem az elvárt fejlettségi szintből indulunk ki, hanem a lehetséges fejlesztést tartjuk fontosnak. Hangsúlyossá válik a differenciált pedagógia szükségessége. A hagyományos magyar óvodapedagógiai módszer mellett a Montessori-módszer elemeit is alkalmazzuk. Tárgyi feltételek terén mind az óvoda épületén belül, mind az udvar vonatkozásában törekszünk a folyamatos fejlesztésre, modernizálásra, eszközbővítésre, kiemelten a balesetvédelmi és egészségügyi szabályok érvényesülésére. A mi óvodánk külső, belső esztétikuma "gyermekközeli", barátságos, otthonos, és biztonságos.


Lurkóház Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1202
VÁROS: Budapest XX. kerület
CÍM: Mártírok útja 205/B

Telefon: (1) 285-51-02
E-mail:
Webcím: www.lurkohaz.mindenkilapja.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünk két épületben, - Mártírok útja 205/b. és a Hunyadi J. tér 15. -  összevont óvodaként működik.Mindkét óvodában nagy, parkosított udvar áll a gyermekek játék- és mozgásigényének kielégítésére. A beszédhibás gyermekekkel logopédus, az egyéni fejlesztést igénylő gyermekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik. Lurkónevelő elnevezésű helyi nevelési programunk korunk igényeire és a hazai óvodapedagógiai hagyományok tartalmi értékeire épít.