Budapest XIX. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Gyöngykagyló Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1195
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Zrínyi utca 6.

Telefon: (1) 282 99 61
Fax: (1) 282 87 42
Webcím: www.gyongykagylo.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Kispest szívében, lakótelepi környezetben található, kétszintes épület. A Gyöngykagyló Óvoda tágas, világos, barátságos épülete már 25 éve ad otthont az óvodás gyermekeknek. Biztosítjuk a szeretetteljes, szabad és nyugodt légkört, mely gyermekeink harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen. Büszkeségünk az épületet körülölelő tágas, esztétikus és gondozott udvar, amelyet óvodánk dolgozói a gyerekekkel közösen, a szülőkkel összefogva szépítenek. Testületünk nyitottságát bizonyítja az óvodai integráció elfogadása. Évek óta működik óvodánkban kis létszámú fejlesztő csoportunk, amelyben vegyesen vannak sérült és egészséges gyermekek. Ebben a bipoláris érzelmi folyamatban megalapozzuk az egészséges gyermekekben (és szülőkben) a másság elfogadását, a sérült gyermekekkel való aktív együttműködést és segítőkészség kialakulását.


Gyöngyöm Minióvoda - magánóvoda - magánbölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1196
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Rákóczi utca 172.

Mobil: (30) 421 31 23
E-mail:
Webcím: www.gyongyomminiovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet.
2018 januárjában, új helyszínen, Kispesten indítottuk  Minióvodánkat. Kertes, családi házas környezetben található intézményünk 3 éves kortól várja kis látogatóit, egészen akár ötéves korig. Célunk, hogy a családok gyermekeiket egy „második otthonként” emlegetett helyen hagyhassák. Gyere el hozzánk és próbáld ki szolgáltatásunk nyitott foglalkozásait, melyeket külsős szakemberek tartanak és hétről hétre izgalmasabbnál izgalmasabb perceket szereznek gyermekeidnek, akik nemcsak felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, de fejlődhetnek is.
Ha szeretnéd gyermekedet biztonságban tudni néhány órára, míg elintézed a napi teendőket vagy megfőződ az ebédet, hívj minket, ugyanis lehetőséget biztosítunk időszakos gyermekfelügyeletre is.
Foglalkozásaink: babaúszás; úszás; zenebölcsi; tappancs torna; Helen Doron angol oktatás.
Tappancs torna Vikivel: A gyermekek természetes mozgásszeretetét kihasználva biztonságos, de szórakoztató játékok, tornagyakorlatok segítségével minden héten megmozgatjuk a kis testüket. A dalokkal, mondókákkal tarkított vidám, pörgős tornafoglalkozást külsős szakértő segítségével tartjuk. A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermek személyiségére, mozgásfejlődésére, ritmusérzékére, koncentrációs képességére, valamint nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek normális ütemű fejlődéséhez.
Mesék, versek, dalok angolul:
A hét egy napján a meséket, dalokat, verseket angolul hallgatjuk. Az idegen-nyelvű énekek, mesék megismerése örömet okoz számukra és jó alapot nyújt a későbbi tanuláshoz. Kutatások eredménye szerint azok a gyermekek, akik 5 éves koruk előtt napi szinten hallottak anyanyelvükön kívüli más nyelvet is, sokkal könnyebben tanulnak az iskolában. A nyelvtanulás során Helen Doron módszert használunk külső fejlesztő segítségével.
Kézműves foglalkozások:
Egyes szakemberek szerint az alkotásra való törekvés velünk született vágy, amely már nagyon kicsi korban kialakul bennünk. Az elkészített alkotásaik nagyszerű ajándékul szolgálnak a kisgyermek családjának karácsonyra, vagy édesanyjuknak anyák napjára. Az összegyűjtött és évente kétszer a családnak átadott alkotások összehasonlítása a kicsinyek fejlődéséről ad képet.
Zeneovi:
Feladatunknak tekintjük, hogy ebben a fogékony korban felkeltsük a kicsik zenei érdeklődését, a hangszeres, énekes játékokkal örömet szerezzünk nekik és kedvet ébresszünk az utánzásra, együtténekelésre.
Külön szolgáltatások: „Pizsama party”, hétvégi születésnap/gyermekzsúr szervezése (kb. 2,5 óra); családi és gyermekfotózás.
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00. Keresse óvodánkat a facebook-on is.


Árnyas Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Vonás u. 10.

Telefon: (1) 282 95 57
Fax: (1) 282 95 57
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Szivárvány Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1195
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Petőfi u. 34.

Telefon: (1) 282 95 60
Fax: (1) 282 95 60
E-mail:
Webcím: szivarvany.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk 1991. szeptember 1-je óta működik a Petőfi utcai épületben, négy csoporttal. Azóta is, a szülők segítségével, folyamatosan szépítjük, otthonossá, derűssé, bensőségessé szeretnénk varázsolni a gyermekek számára. Célunk: A környezet tevékeny megszerettetésén keresztül a népi hagyományok átörökítésével a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.
Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést és a gyermekek anyanyelvi kultúrájának erősítését. Ismereteiket játékba ágyazott tapasztalatszerzés formájában bővítjük a komplexitás eszközeivel. Napi nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap az egyéni differenciált bánásmód és a gyermeki játékszabadság előtérbe helyezése. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését vállalja az intézmény, külső szakember bevonásával. A családi és óvodai nevelés összehangolásában kiemelkedő szerep jut a közös programoknak, melyeket a szülők aktív részvételével szervezünk. Évről évre új ötletekkel gazdagítjuk a hagyományokhoz, mozgáshoz kötött tevékenységeket.


Százszorszép Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1193
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Táncsics Mihály u. 9.

Telefon: (1) 282 93 64
Fax: (1) 282 93 64
E-mail:
Webcím: www.szazszorszep.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk Kispest központi részén a nagy lakótelepi panelházak és a családi házak találkozásánál helyezkedik el. Az óvoda épülete panel, mely folyamatos javításokra szorul, de nagy előnyünk a tágas udvar, ami a lakótelepi gyermekek számára a mozgáslehetőséget, a mindennapos tartalmas udvari játék lehetőségét biztosítja. Nagy örömünkre sokan az elköltözés után is visszajárnak az óvodánkba, vállalva a többletutazás terhét is, mert itt a gyermek jól érzi magát. Egyre nagyobb számban vannak jelen a kisebbséghez, illetve más népcsoportokhoz (kínai, török, vietnámi stb.) tartozó szülők gyermekei is az óvodában. Óvodánk SNI (autizmussal élő) gyermekeket befogadó intézmény, mely lehetőség, kihívás és nemes feladat is egyben. Hisszük, hogy az óvónő személyisége, módszertani kultúrája meghatározó a gyermekek pozitív érzelmeinek alakításában! Ami nekünk program megszabta kötelesség, az a gyermeknek élmény és játék! Komplex élmények lehetőségének nyújtásával, játékba ágyazott tapasztalatszerzésen keresztül segítjük elő ismereteik bővülését, személyiségük harmonikus fejlődését. Valljuk, hogy a gyermekek a  "kompetencia alapú" program segítségével megtanulják értékelni, szeretni nemzeti és kulturális értékeinket, mélyebben megismerik társadalmi és természeti környezetünket.


Mézeskalács Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1194
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Kelet utca 8-12

Telefon: (1) 280-5992
E-mail:
Webcím: www.mezeskalacs.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Mottó:
"Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, Csakis Rád figyelek,
és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre" . Céljaink: A gyermekek, nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése. A sokoldalú képességfejlesztés. A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása, komplex élmények biztosításának elősegítés. A népi kultúra átörökítésének, a népi kismesterségek megismertetésének segítése. Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. Az óvoda érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes jó légkörének megtartása. A programok megvalósításához kérünk mindenkit, akinek szívügye óvodánk minőségi jobbá tétele, lehetőségeihez mérten támogassa közös alapítványunkat.


Árnyas Óvoda Tagóvodája

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Esze Tamás u. 25.

Telefon: (1) 282 96 93
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Árnyas Óvoda Tagóvodája

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1192
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Corvin krt. 35.

Telefon: (1) 282 94 97
Fax: (1) 282 94 97
E-mail:
Webcím: www.arnyas.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodánk három épületben Kispest nyugodt, csöndes, műemlékvédelmi részén, az építészetével és zöldövezeti jellegével egyedi stílust képviselő Wekerle telepen működik. Ebből fakadóan az óvodai élet szervezése nagy energiát kíván minden dolgozótól, mert kiszolgáló helyiségeink nagyon hiányosak, illetve nagyon kicsik. Tiszta levegőjű, szépséget és harmóniát árasztó környezetünk nagyban hozzájárul a kisgyermekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez. Játékokkal felszerelt udvaraink, csoportszobáink a változatos mozgásfejlesztést szolgálják. Óvodánkban évek óta kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Ezen belül gondot fordítunk a környezet megszerettetésére, ápolására, védelmére, s mindezek előtt a gyermekek életét kitöltő változatos, spontán és szervezett mozgáslehetőségek biztosítására. Egyéb szolgáltatásaink: gyermekeink számára lehetőség van az úszásoktatásra, az esztétikus mozgáskultúra megismertetését, megalapozását, a néphagyományok őrzését célozza a néptánc foglalkozás; a testtartást javító torna, a Vuk torna, a karate, az RSG, a tartáshibák prevencióját, az állóképesség fejlesztését, az edzettség javítását szolgálja; óvodásaink fantasztikus matematikai képességfejlesztésben vehetnek részt a sakk oktatás keretében. A tanfolyamvezetők az óvodavezetőségével egyeztetve rászorultság esetén ingyenességet, vagy jelentős kedvezményt biztosítanak.


Bóbita Óvoda - Kispest

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1193
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Csokonai u. 5.

Telefon: (1) 357 93 14
Fax: (1) 357 93 14
E-mail:
Webcím: www.bobita.site90.com
BEMUTATKOZÁS: „Egy gyerek, egy palánta” Óvodánk több mint 25 éve működik hat gyermekcsoporttal Kispest jól megközelíthető lakótelepi centrumában. A földszintes épületben a csoportszobák, a közös helységek kialakításánál az esztétikusság, a gyermekek igényeinek, speciális szükségleteinek figyelembevétele a legfontosabb szempont. Tornaszobánk korszerű, folyamatosan fejlesztett terápiás eszközökkel is a gyerekek rendelkezésére áll. Udvarunkat az évek folyamán korszerű mászókákkal, játékeszközökkel bővítettük, hogy gyerekeink mozgásigényének megfeleljen. A különféle funkciójú kiskertek kiépítésével, madáretetők, komposztálók kihelyezésével lehetőséget kapnak óvodásaink új ismeretek megszerzésére, új képességek, készségek elsajátítására, a közvetlen környezet sajátkezű formálására. Nevelési programunk alapcélkitűzése, és egyben feladata a harmónia biztosítása. Ennek értelmében minden óvodásunkat szeretettel, tisztelettel és feltétel nélküli elfogadással veszünk körül.


Arany Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1191
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Arany János u. 15-17

Telefon: (1) 357-18-63
Fax: (1) 357-18-63
Webcím: www.arany.kispest.hu
BEMUTATKOZÁS: Célunk három éves kortól a beiskolázásig az eltérő képességű és fejlődési ütemű (ép és SNI) gyermekek együtt történő nevelése és harmonikus személyiségfejlesztése, melyet az óvodapedagógus és a gyógypedagógus egyéni, és csoportos differenciált fejlesztésekkel valósít meg. Változatos tevékenységeket biztosítunk a gyerekek számára (rajz, mintázás, kézi munka, irodalmi alkotásokkal való ismerkedés, zene, énekes játékok, környezetünk megismerése… stb.). Sokat járunk kirándulni, színházba, könyvtárba, úszni, gyermekműsorok kerülnek megrendezésre intézményünkben (sérült és ép gyermekek, valamint a szüleik részvételével).
Szép nagy kerttel rendelkezünk, amelyen a gyerekek mozgástevékenységeket végezhetnek. Az udvari játékok felújítása folyamatosan zajlik.