Budapest X. kerület - óvoda, magánóvoda, egyházi óvoda, családi napközi - Óvoda Kereső

Csodapók Napközi Otthonos Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1104
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Mádi u. 127.

Telefon: (1) 431 99 36
Fax: (1) 260 33 62
BEMUTATKOZÁS: A „zöld óvodában” felnőttek és gyerekek közösen gondozzák a halakat, a teknősöket, a növényeket és télen a vendég madarakat.


Kőbányai Zsivaj Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1105
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Zsivaj u. 1-3.

Telefon: 06 1 262 0837
E-mail:
Webcím: www.zsivajovi.webnode.hu
BEMUTATKOZÁS: Óvodát keres? Ha Önnek fontos, hogy gyermeke élményekben gazdagon élje meg óvodás éveit; sokoldalúan fejlődjön, játszva szerezzen ismereteket; szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkörben éljen; sokat játsszon igényes, egészséges környezetben, nagy parkos kertben; harmonikus mozgása értelmi képességeivel párhuzamosan fejlődjön; érzelmileg kiegyensúlyozott, magabiztos legyen; bő szókinccsel, kulturáltan beszéljen; akkor válassza a mi óvodánkat.


Mackó Kuckó Angol-Magyar Kétnyelvű Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1106
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Váltó utca 40.

Telefon: (20) 556 65 54
Fax: (1) 433 24 03
Mobil: (30) 591 14 20
E-mail:
Webcím: www.mackokucko-ovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: 1999-ben nyitottuk meg Budapest kertvárosi részén, három kerület határán (X., XIV., XVI.) előbb családi napközinket, majd egy évvel később óvodánkat. Épületünk – melyet játékra, mozgásra alkalmas, fákkal, növényekkel teli udvar vesz körül – tágas, világos, igényesen berendezett csoportszobákkal rendelkezik. Intézményünkben a Helen Doron anyanyelvi módszeren alapuló, speciális, kétnyelvű angol–magyar pedagógiai programot fejlesztettünk ki. Szeretettel várjuk a gyermekeket már 1 éves kortól, valamennyi korcsoportban, egészen iskoláskorig. Programunk pedagógiai súlypontjai: intenzív anyanyelvi és idegen nyelvi képzés; vizuális nevelés; zenei nevelés; testi nevelés; környezetünk aktív megismerése; matematikai készségfejlesztés, számítógépes ismeretek az életkori sajátosságoknak megfelelően, nagyobbak esetén az iskolai elvárások figyelembe vételével. Állandó programjaink: kirándulás; TSMT-okosító torna; igény esetén iskola-előkészítő külsős speciális programú tanárokkal.


Gyöngyöm Minióvoda - magánóvoda - magánbölcsőde

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1196
VÁROS: Budapest XIX. kerület
CÍM: Rákóczi utca 172.

Mobil: (30) 421 31 23
E-mail:
Webcím: www.gyongyomminiovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet.
2018 januárjában, új helyszínen, Kispesten indítottuk  Minióvodánkat. Kertes, családi házas környezetben található intézményünk 3 éves kortól várja kis látogatóit, egészen akár ötéves korig. Célunk, hogy a családok gyermekeiket egy „második otthonként” emlegetett helyen hagyhassák. Gyere el hozzánk és próbáld ki szolgáltatásunk nyitott foglalkozásait, melyeket külsős szakemberek tartanak és hétről hétre izgalmasabbnál izgalmasabb perceket szereznek gyermekeidnek, akik nemcsak felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, de fejlődhetnek is.
Ha szeretnéd gyermekedet biztonságban tudni néhány órára, míg elintézed a napi teendőket vagy megfőződ az ebédet, hívj minket, ugyanis lehetőséget biztosítunk időszakos gyermekfelügyeletre is.
Foglalkozásaink: babaúszás; úszás; zenebölcsi; tappancs torna; Helen Doron angol oktatás.
Tappancs torna Vikivel: A gyermekek természetes mozgásszeretetét kihasználva biztonságos, de szórakoztató játékok, tornagyakorlatok segítségével minden héten megmozgatjuk a kis testüket. A dalokkal, mondókákkal tarkított vidám, pörgős tornafoglalkozást külsős szakértő segítségével tartjuk. A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermek személyiségére, mozgásfejlődésére, ritmusérzékére, koncentrációs képességére, valamint nagymértékben hozzájárul a tanuláshoz elengedhetetlen részképességek normális ütemű fejlődéséhez.
Mesék, versek, dalok angolul:
A hét egy napján a meséket, dalokat, verseket angolul hallgatjuk. Az idegen-nyelvű énekek, mesék megismerése örömet okoz számukra és jó alapot nyújt a későbbi tanuláshoz. Kutatások eredménye szerint azok a gyermekek, akik 5 éves koruk előtt napi szinten hallottak anyanyelvükön kívüli más nyelvet is, sokkal könnyebben tanulnak az iskolában. A nyelvtanulás során Helen Doron módszert használunk külső fejlesztő segítségével.
Kézműves foglalkozások:
Egyes szakemberek szerint az alkotásra való törekvés velünk született vágy, amely már nagyon kicsi korban kialakul bennünk. Az elkészített alkotásaik nagyszerű ajándékul szolgálnak a kisgyermek családjának karácsonyra, vagy édesanyjuknak anyák napjára. Az összegyűjtött és évente kétszer a családnak átadott alkotások összehasonlítása a kicsinyek fejlődéséről ad képet.
Zeneovi:
Feladatunknak tekintjük, hogy ebben a fogékony korban felkeltsük a kicsik zenei érdeklődését, a hangszeres, énekes játékokkal örömet szerezzünk nekik és kedvet ébresszünk az utánzásra, együtténekelésre.
Külön szolgáltatások: „Pizsama party”, hétvégi születésnap/gyermekzsúr szervezése (kb. 2,5 óra); családi és gyermekfotózás.
Nyitva tartás: H-P: 08.00-17.00. Keresse óvodánkat a facebook-on is.


Mackókuckó Alapítványi Magánóvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1106
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Váltó utca 40.

Telefon: (1) 262 36 75
Fax: (1) 433 24 03
Mobil: (30) 333 72 89
E-mail:
Webcím: www.mackokucko-ovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Elfogadjuk, hogy a gyermek érzelemvezérelt, szabad, egyéni személyiségjegyekkel rendelkező ember, s ezt tiszteletben tartjuk. Ehhez elengedhetetlen a biztonság és a feltétel nélküli szeretetteljes környezet, melyben a felnőtt személyiségét a derű, a nyugodtság, a fantázia és az empátiás készség jellemzi. Az óvoda keretein belül angol nyelvoktatásban részesülnek az idejáró gyermekek.


Kékvirág Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1107
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Kékvirág u. 5.

Telefon: (1) 264 94 89
Fax: (1) 264 94 89
E-mail:
Webcím: www.kekviragovoda.hu
BEMUTATKOZÁS: Épületünk világos, tágas csoportszobákkal és kiszolgáló helységekkel rendelkezik. Udvarunkat fás, bokros területek teszik gyermekeink számára egészséges környezetté, eszközeinket folyamatosan cseréljük, korszerűsítjük, melyek az önfeledt játékot és a koordinált mozgásfejlesztést is szolgálják. A hagyományos óvodai értékek megőrzése mellett változatos kapcsolatteremtési formákat tartunk fontosnak bevezetni (nevelési találkozók, szülők fóruma, barkácsdélutánok, család- óvoda közös kulturális programjai… stb). Munkánkat fő- és mellékállású logopédusok segíti, ők elsősorban a logopédiai fejlesztő csoportokban lévő gyermekek fejlesztésében vesznek részt. Rendelkezésünkre áll még pszichológus és fejlesztő pedagógus is. Helyi nevelési értékrendszerünk nevelésfilozófiai megközelítésben: a humanizmus, a demokratizmus, az emberközpontúság örök emberi értékek, melyek a tiszteletet, szeretetet, elfogadást, toleranciát jelentik mindennapi munkánkban.


Kőbányai Bóbita Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1102
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Halom utca 7/b.

Telefon: 06 1 262 8163
Fax: 06 1 262 8163
E-mail:
Webcím: www.bobitaovi10.hu
BEMUTATKOZÁS: A gyermekek mozgásfejlesztése az egész óvodai életet átszövi, a gyerekek mindennapjainak szerves része. A testnevelés foglalkozásokon túl jelen van a szabadjátékban, a gondozási és munkajellegű feladatokban, tanulási tevékenységekben. Így természetes módon fejlődnek a gyermekek testi képességei - erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, - kialakul a térbeli tájékozódó képességük, személyiségük akarati tényezői erősödnek. Egészséges fejlődésük érdekében a mozgásfejlesztés mellett gondot fordítunk az egészséges táplálkozásra is. Ennek érdekében gyümölcs és  zöldségnapokat szervezünk, ahol a szülők segítségével biztosítjuk, hogy kellő mennyiségű vitamin kerüljön a gyerekek szervezetébe. Az egészséges életvitelt, a betegségek megelőzését, a korszerű táplálkozást, kiadványok terjesztésével, közös programokkal, előadások megtartásával népszerűsítjük


Kincskeresők Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1105
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Mádi u 4-6.

Telefon: 06 1 261 5120
E-mail:
Webcím: w3.enternet.hu/kincsker/
BEMUTATKOZÁS: A "Kincskeresők" elnevezés egyszerre utal a világra rácsodálkozó gyerekekre és a kicsikben rejlő értékeket felszínre hozó pedagógusokra. Célunk, hogy minden gyermek számára megtaláljuk a legmegfelelőbb utat, saját belső erőiket aktivizálva, egyéniségüket tiszteletben tartva mindegyiküket eljuttassunk képességeik maximumára. Óvodánk nyitott szemléletű, szándékunk a gyermeki értékek minél teljesebb kibontakoztatása. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a sokszínű, a személyiséget gazdagító érzelmi és erkölcsi nevelés. További célunk, hogy óvodásaink az őket körülvevő világhoz figyelő szemmel, megérző és improvizatív készséggel, cselekvő módon viszonyuljanak.


Borsika Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1106
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Borsika utca 21

Telefon: 06 30 977 3425
E-mail:
Webcím: www.borsika.hu
BEMUTATKOZÁS: A Borsika családi napközi kőbánya-kertváros csendes, nyugodt, családias környezetében helyezkedik el. Jellegében a magánbölcsőde és a magánóvoda jegyeit hordozza, ezektől abban különbözve, hogy míg a magánbölcsőde és a magánóvoda nagy létszámú, addig a családi napközi kis létszámban fogadja a gyerekeket. Ezáltal családiasabb légkörben, szinte otthon érezheti magát a gyermek. Családi napközink fő tevékenysége: a gyermekek napközbeni felügyelete és ellátása. A kisgyermek nem egyszerűen felügyeletet és ellátást igényel, hanem mindezt szeretetteljes, családi hangulatban, testi- lelki-értelmi szintjének megfelelő és ezeket fejlesztő közegben szeretné idejét eltölteni.


Gézengúz Óvoda

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1107
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Zágrábi u. 13/a

Telefon: 06 1 261 6436
E-mail:
Webcím: www.ovodagezenguz.hu
BEMUTATKOZÁS: Szeretjük és büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk. Sokat tettünk, és teszünk azért, hogy a hozzánk járó gyermekeknek, és leendő óvodásainknak felhőtlen boldog gyermekkora legyen és hogy Önök szülők, napközben gyermeküket biztonságban tudják és nyugodtan végezhessék munkájukat. Törekszünk rá, hogy megismerjük a családok szokásait, értékeit mely azért fontos számunkra, hogy partnerként tudjuk segíteni gyermekeik nevelését. Előfordul, hogy egyes szülői elvárásnak nem tudunk megfelelni, például azért, mert ellenkezik nevelési elveinkkel. Ezért fontos, hogy elolvassák bemutatkozónkat, és bízunk benne, hogy kellő ismeretet ad rólunk, mely elősegíti döntésüket. Nevelési programunk tartalmazza nevelési elveinket, értékrendünket. Kérjük éljenek a játszó napok ajánlott látogatás lehetőségével, melyeken a napi nevelési gyakorlatunkba is betekintést nyerhetnek. A kis GÉZENGÚZOK a mi óvodásaink szeretnek itt az óvodában lenni. Szokás és szabály rendszerünkben a gyermekek biztonsággal eligazodnak, és könnyen teremtenek baráti együttlétet.


Kis Cimborák Gyermekközpont és Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1105
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Halom u. 13/b

Mobil: 06 30 983 77 43
E-mail:
Webcím: www.kiscimborak.hu
BEMUTATKOZÁS: Intézményünkben az 1 és 5 éves kor közötti a gyermekek számára 150 m2 fedett tér és 200 m2 udvar áll rendelkezésre. A napköziben két játszószoba valamint egy tornaterem segíti, hogy a kitűzött nevelési célok teljesüljenek. A játékok, eszközök beszerzésénél fő szempontunk a játszva tanulás elve volt. A kis létszámú csoportjainkban (5-7 fő) nagy hangsúlyt helyezünk a képességek, készségek fejlesztésére. Korunk követelményeihez alkalmazkodva segítjük a gyermekek kommunikációs fejlődését anyanyelvi szinten, illetve az angol, mint idegen nyelv szintjén. A nyelvi késségek kialakítása érdekében a zenét-zenélést is felhasználjuk! Amennyiben csak néhány órára szeretné igénybe venni a napközi szolgáltatásait, illetve csak adott napszakokra, esetleg alkalmanként 1-1 napra, ezt is megteheti, napi, illetve óradíj ellenében. Gyermekek részére napi négyszeri a korosztályuknak megfelelő étkezést biztosítunk. Szolgáltatásaink: mozgáskoordinációs képességfejlesztő torna; speciális játékok beszerzésével a gyermekek folyamatos képességfejlesztése; igény szerint Biblia ismeret. Vállaljuk születésnapi zsúrok, gyermekrendezvények szervezését, lebonyolítását, igény szerint az étkezést is megoldjuk. Kedvezmények: beszoktatás 2 napig ingyenes; az angol, zene, sport és kézműves foglalkozásokért nem számítunk külön díjat; minden hónap első szerdáján díjmentes családi nap 9-12 óráig. Társasági rendezvényeken, tanfolyamokon – igény szerint – helyszínre kiszállással gyermekfelügyeletet vállalunk.


Apróvár Családi Napközi

IRÁNYÍTÓSZÁM: 1103
VÁROS: Budapest X. kerület
CÍM: Kisgergely u. 3.

Telefon: (1) 260 85 90
Mobil: (20) 960 42 14
E-mail:
Webcím: www.aprovar.hu
BEMUTATKOZÁS: Családi Napközi Szolgáltatás, háromszintes családi házban. Saját tornateremmel, fedett, gyepes udvarral várjuk a gyermekeket. Kedves, jól felszerelt csoportszobák, tornaterem, nagy udvar. Kis csoportlétszám, humánus, gyermekközpontú nevelés szakképzett gondozókkal. Sok mozgás és játék konduktor, zenepedagógus bevonásával. Úszásoktatás a közeli tanuszodában. A jelentkezés folyamatos!  Napi élet már a facebook-on is: Apróvár Családi Napközi